Dutch English German

Kamer Reserveren

  • IMG_2999.jpg

450 jaar Slag bij Heiligerlee 22 t/m 27 mei 2018

Op 23 mei 2018 is het exact 450 jaar geleden dat de Staatse troepen de Spanjaarden bij Heiligerlee versloegen. Dit werd beschouwd als het begin van de Tachtigjarige Oorlog en het begin van de strijd voor de onafhankelijkheid van het huidige Koninkrijk der Nederlanden. Deze belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis wordt van 22 tot en met 27 mei 2018 uitgebreid herdacht en feestelijk gevierd. Er komen ca. 500 re-enactors uit heel de wereld om de Slag bij Heiligerlee na te spelen. Ook wordt het muziektheaterstuk ‘Nunc aut Nunquan’ (“Nu of Nooit”) opgevoerd. Dit was strijdkreet van graaf Lodewijk, die aanvoerder was, samen met zijn broer graaf Adolf, van de Staatse troepen. Verder worden nog meer activiteiten georganiseerd , zoals een herdenking bij het monument Graaf Adolf, een educatief programma voor kinderen, een tentoonstelling bij het museum Slag bij Heiligerlee, een Koninklijke expositie op Landgoed Westerlee,  feestavonden, historisch festival, bezichtiging kampement, en nog veel meer!

Op 26 en 27 mei 2018 wordt de strijd, waarbij zowel Graaf Adolf als Graaf van Arenberg sneuvelden, nagespeeld voor publiek. Het kampement, de historische markt en de uiteindelijke slag zullen worden verbeeld met medewerking van honderden re-enactors uit België, Duitsland, Groot-Brittannië, Nederland en Tsjechië. Deze reenactment groepen hebben een jarenlange ervaring. De afgelopen jaren speelden zij veldslagen na in onder meer België, Frankrijk, Spanje en Nederland. In de regio Oost-Groningen zijn zij onder andere betrokken bij het naspelen van de zogenaamde Slag bij Bourtange.

 

Kampement

Eind mei 1568 verrezen er kampvuren en marcheerden Spaanse en Staatse soldaten langs wat nu de Nassaulaan en de Dillenburglaan heet. Pieken en lansen werden mogelijk gesmeed aan de Piekeniersweg en kanonnen bulderen rondom de Kloosterhorn. Bewoners en bezoekers zijn tijdens vaste uren van harte welkom om het middeleeuwse kampement dat nabij deze originele locaties wordt ingericht te betreden.

 

Historisch festival met demonstraties

Zoals gebruikelijk in de tijd van de Tachtigjarige Oorlog, trekt ook in het kielzog van dit leger een bonte stoet naar het slagveld. Handelaren, koks, chirurgijnen, vrouwen en ambachtslieden trekken mee om de soldaten te spijzen en te laven, ledematen te amputeren, vertier en verpleging te bieden en reparaties aan wapens, tenten, karren enzovoorts uit te voeren. Ook deze lieden hebben hun tenten opgeslagen in of in de onmiddellijke nabijheid van het kampement van de troepen. Tijdens het evenement demonstreren zij nu vaardigheden, koken en brouwen zij de heerlijkste zestiende-eeuwse spijzen en dranken en beoefenen zij oude ambachten zoals palingroken, smeden, enzovoorts. Deze zullen niet alleen de re-enactors ten goede komen, maar ook voor bewoners en bezoekers zichtbaar en beleefbaar zijn tijdens het historische festival dat op zaterdag en zondag plaatsvindt langs de randen van het slagveld.

 

Muziektheaterstuk ‘Nunc aut Nunquan’

Naast het kampement en de historische markt wordt met tientallen amateurs uit de regio het muziektheaterstuk ‘Nunc aut Nunquam’ (Nu of Nooit) opgevoerd. Het stuk belicht de periode kort voor de slag en de slag zelf vanuit het perspectief van Willem van Oranje, zijn broers Lodewijk en Adolf en de bewoners van de streek. De bij voorbaat onmogelijke liefde tussen Martin en Alida, een protestantse jongen en een katholiek meisje vormt hierbij de rode draad. Het script voor dit muziektheaterstuk is geschreven naar voorbeeld van een theaterstuk uit de jaren zestig en wordt gelardeerd met eigentijdse muziek en liedteksten. Het muziektheaterstuk wordt 3 keer opgevoerd. Op vrijdagavond 25 mei en op zaterdag en zondag 26 en 27 mei.

 

Klokgieting 22 mei

Een speciale klok wordt gegoten ter ere van 450 jaar Slag bij Heiligerlee en het 25 jarig bestaan van de Stichting Klokkenspel Groningen. Het klokgietingsproces staat onder leiding van Simon Laudy uit Beerta en vindt plaats voor het Klokkengieterij Museum Heiligerlee. Het programma is als volgt:


De opbouw voor het gieten begint op dinsdagmorgen 22 mei vanaf ongeveer 11.00. Vanaf dat tijdstip kan het publiek doorlopend kijken hoe een en ander in zijn werk gaat. Het klokgieten gaat op spectaculaire en ambachtelijke wijze, zoals dit eeuwen terug ook in z’n werk ging. We wachten met het gieten tot het donker is, omdat het effect van het gloeiende metaal dan het best naar voren komt! Wij verwachten dat deze gieting zo rond de klok van 21.30 uur zal plaats vinden.
De volgende dag, woensdag 23 mei, wordt de klok rond 11.00 in de morgen ontmanteld. Ook dit proces is “live” te volgen. Daarna wordt de klok op traditionele wijze vervoerd gaan naar het monument Graaf Adolf.  Dit gebeurt met paard en wagen. Aangekomen bij het monument zal de klok voor het eerst geluid worden.

Herdenking en voordracht 23 mei

Op 23 mei vindt een herdenking plaats bij het monument Graaf Adolf. Voorafgaand aan de herdenking wordt om 11.00 uur de klok ontmanteld voor het Klokkengieterij Museum Heiligerlee. Tegen 13.00 uur wordt de klok met paard en wagen naar het monument gereden. Daar zal het voor het eerst geluid worden. Er zijn toespraken en bovendien een kranslegging en muzikale begeleiding. Wij nodigen dorpsbewoners en andere belangstellenden van harte uit deze tocht van de KGM naar het monument samen met de genodigden te lopen. U wordt verzocht zich rond 12.30 uur te verzamelen bij het Klokkengieterijmuseum.

 

Mede op uitnodiging van de Graaf Adolf Loge zal Jochem Abbes op 23 mei ’s avonds vanaf 19.30 uur in de Brasserie van het museum Slag bij Heiligerlee een interessante inleiding verzorgen over de Slag bij Heiligerlee. Onderwerp deze avond: Heiligerlee en de Kleine Zavel(Brussel); monumenten van de aangevangen tragedie. In zijn voordracht zal historicus Jochem Abbes ingaan op de tragiek van de eerste maanden van 1568 die tot op heden treffend wordt geïllustreerd door de indrukwekkende monumenten te Heiligerlee en op de Kleine Zavel te Brussel. 

Tentoonstelling in het museum

In het museum Slag bij Heiligerlee is vanaf 23 mei tot 1 november een speciale tentoonstelling te zien met als thema 'Nunc aut nunquam' (Nu of nooit).


Dit is het motto van het Corps Commandotroepen. Het stamt van Prins Maurits, de tweede zoon van Willem de Zwijger. Maurits had een belangrijk aandeel in de veranderingen in de oorlogvoering, zoals die zich na 1600 voltrokken. Hij was een van de grondleggers van de moderne krijgswetenschap.
De tentoonstelling geeft een beeld van die veranderingen aan de hand van vier elementen: de soldaten, de wapens, de tactieken en de invloed van enkele hoofdrolspelers binnen en buiten de Nederlanden: Maurits, Alva, Gustaaf II Adolf van Zweden en Oliver Cromwell.

Koninklijke expositie op Landgoed Westerlee

Op Landgoed Westerlee is vanaf 23 mei tot en met 27 mei 2018 een unieke Koninklijke expositie van 19 digitale afbeeldingen te zien van 14 generaties Oranjes. De portretten zijn beschikbaar gesteld door het Koninklijk Huisarchief in Den Haag en het Display karton is gemaakt in de fabriek van sponsor Solidus Solutions Board in Oude Pekela. Er zijn afbeeldingen te zien van Prins Willem van Oranje, de Vader des Vaderlands, tot en met Prinses Amalia. Alle Stadhouders en Koningen en Koninginnen zijn tevens opgenomen in de expositie. Ook de portretten van de Graven Lodewijk en Adolf worden natuurlijk getoond. De expositie is gratis toegankelijk. Na 27 mei zullen de portretten in de paardenstal van het Landgoed blijven gezien deze ruimte ook als trouwzaal in gebruik is. 

Wandel- en loopevenement 26 mei 2018

 

Atletiek vereniging Aquilo uit Winschoten organiseert op zaterdag 26 mei een uniek en ludiek wandel- en loopevenement ter gelegenheid van het feit dat het 450 jaar geleden is dat de Slag bij Heiligerlee plaats heeft gevonden. De tocht begint in Appingedam en Bourtange (2 opstapplaatsen) en eindigt op het evenementen terrein “Slag bij Heiligerlee” in Heiligerlee. De tocht gaat over de oude aanvoerroutes van de troepen. Dit kan wandelend of rennend gedaan worden en wel over een aantal verschillende afstanden. Kijk voor alle info op www.deslag.info.